Politiattester

Hva er en politiattest?
En politiattest (vandelsattest) inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også for verv i frivillige organisasjoner. Politiattesten kan bare skrives ut til de formål som er omtalt i lov eller forskrift, og gis bare ut til konkrete formål, ikke på generelt grunnlag.
 

Formål!
Personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. (Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.)

Frivillige organisasjoner
Merk deg at fra 1. juli 2014 bortfalt det særskilte søknadsskjemaet for deg som skal ha verv eller oppgaver for frivillige organisasjoner.
Du skal nå i stedet legge ved bekreftelse på formålet som du får av organisasjonen.
 

Innlevering av politiattest for R&Å IL
Last ned politiattesten under, fyll ut alle felter, signer og legg denne i en lukket konvolutt merket Politiattest og legg den i postkassa merket Politiattester på Klubbhuset eller i Neshallen.
Klubben fyller inn formålsattesten og sender denne sammen med din søknad til politiet. Når du har mottatt svar i posten fra Politiet, skal du fremvise denne til ansvarlig for politiattester i klubben.(Kun for registrering, ikke oppbevaring )

Har du spørsmål om klubbens krav til Politiattester,
kan disse rettes til ansvarlig Scott Tveter  (Hovedstyret)

Last ned Politiattest

Last ned attest bekreftelse under