Utmelding

Ønsker du å melde ut deg eller ditt barn fra R&Å?

Kontakt din undergruppe og meld fra. Du kan også melde ut deg selv i Hoopit. trykk forlat gruppe.

Sørg for å ha betalt medlemskontigent og/eller treningsavgift for perioden du har deltatt, og lever alt utstyr som du har lånt

Spørsmål kan henvendes til Styreleder@raumnesarnes.no eller basket@raumnesarnes.no