R&Å Friidrett treningstider

Velkommen !
Aldersgruppe 11 til 16 år :
 
Fellestreninger
VINTER:
Nes Arena , Tirsdager fra kl 18,00 til kl 19,30

 Årnes skole gymsal: Torsdager fra kl 16,00 til kl.17,00

SOMMER:
Årnes stadion, mandager og onsdager fra kl 18,00 til kl19,30.

Trenere er ? PR 28..april 2020. veldig usikkert ,
Frode Myrvang, Ull/Kisa IL, følger opp de som er med i hoppgruppa, 13 år og eldre.

Vel møtt !