R&Å Friidrett nye medlemmer

Medlemskontigenten i Raumnes & Årnes IL er kr. 300,-, uansett alder og kjønn, fra og med året 2018, i tillegg kommer treningsavgifter i de forskjellige gruppene.

Friidrettsgruppas treningsavgift for 2018 ( er kr 500,- pr utøver, søsken kr , 300,00,

Pr halvår : halv pris !


Ta kontakt direkte med en av våre lagledere, eller registrer deg her