Om R&Å Håndball

Her finner du litt ut om hvem R&Å Håndball er, vår sportsplan, kontakt info og styremedlemmer

Kontaktinfo styret i håndballen:

Mail til styret: raumnes.arnes@ronhandball.no

Styreverv Navn Telefon E-post 
Leder Mari Sundet Johnsen 90635625 Mari_sundet@hotmail.com  
Nestleder Kristine Stumberg 41511796 kristine.stumberg@felleskjopet.no 
Sportslig Leder Eirik Rasmussen 93845981 Rasmussen.eirik@gmail.com  
Styremedlem 
(Medlemsansvarlig) 
Susanne Mobæk  97145518 susanne.mobek@gmail.com 
Styremedlem (Sekretær) Camilla Matheis 90921677 matheiscamilla@gmail.com  
Styremedlem 
(Materialforvalter) 
Kjetil Thane 41423755 Kjetil.thane@gmail.com  
Styremedlem (Kasserer) Gunn-Irene Nilsen 93049717 g-i.moe@hotmail.no 
Styremedlem 
(Rekrutteringsansvarlig) 
Lena Myrbråthen Nilsen 92850547 len_myr@hotmail.com  
Styremedlem Ine Camilla Lunder 98801630 ineclunder@hotmail.com 
Styremedlem Roar Harlem 93448318 roar_harlem@hotmail.com 
Andre verv: ArrangementThea Nilsen Veidahl46889337 thean.veidahl@gmail.com