Om R&Å Håndball

Her finner du litt ut om hvem R&Å Håndball er, vår sportsplan, kontakt info og styremedlemmer

Kontaktinfo styret i håndballen:

Mail til styret: raumnes.arnes@ronhandball.no

Styreleder: Mari Sundet Johnsen, mari_sundet@hotmail.com, 906 35 625

Nestleder: Maiken Cecilie Karlsen, maiken19@msn.no, 930 63 023

Sportsligleder: Eirik Rasmussen, rasmussen.eirik@gmail.com, 938 45 981

Kasserer: Gunn-Irene Nilsen, g-i.moe@hotmail.no, 930 49 717

Sekretær: Camilla Matheis, matheiscamilla@gmail.com, 909 21 677

Dommerkontakt og materialforvalter: Kjetil Thane, kjetil.thane@gmail.com, 414 23 755

Arrangementansvarlig: Linn Lekvold Gjestvang, linngjestvang@gmail.com, 400 76 787

Sportslig utvalg, rekrutteringsansvarlig: Lena Myrbråten Nilsen: len_myr@hotmail.com, 928 50 547

Sportslig utvalg: Erik Jones, erikjones@gmail.com, 414 32 876

Sportslig utvalg: Simon Rønneberg, simon.ronneberg@gmail.com, 938 24 414