Om R&Å Basket

Her finner du litt ut om hvem R&Å Basket er, kontakt info og styremedlemmer

Internasjonalt er basketball en av de mest populære og kjente sportene. Den nordamerikanske serien NBA er en merkevare som alle kjenner til og følges av millioner av tv-seere verden over. Spillere som Stephen Curry, Lebron James og Kobe Bryant er navn som er kjent langt utover basketsportens egne rekker og de er store forbilder for vår ungdom.
Den første landslagsspilleren i basket i vårt idrettslags historie, Trygve Tvethaug. Trygve startet tidlig og det har nok vært mange timer med ball for å nå et så høyt nivå, Men dette er ikke et krav for å bli med.

De siste årene har rekrutteringen vært god, og 15- og 16- åringene begynner å gjøre seg gjeldene i serien. R&Å spiller seriespill sammen med mange av de beste eliteserieklubbene i Norge, men vi klarer allikevel å hevde oss bra. Vi ønsker alle velkommen til å delta!

Vi er en klubb som i tillegg til å legge vekt på læring og mestring, er opptatt av trivsel og kameratskap. Vi samler ungdommer fra Nes og våre nabokommuner. Miljøet er godt! Nå ønsker vi enda flere ungdommer velkommen til oss.

KONTAKT INFO

R&Å BASKET STYRET

Styreleder: Marius Lone I Basket@raumnesarnes.no
Kasserer: Tove Nyhus
Sekretariatansvarlig: Tommy Haugen
Medlemsansvarlig: Sivert Røseid
Trener og dommeransvarlig: Martin Haugen
Matrialansvarlig: Emil Landell
Utviklingsansvarlig: Jon Lunderby